Veszélyben a LézerSzínház!

Az elmúlt hetekben két újságcikk is megjelent, amely a LézerSzínház planetáriumi mûködése körül kialakult meglehetõsen furcsa helyzetet próbálja ismertetni.

A július 2005. 13-án a "Lézerszínház: fel is út, le is út" címmel közreadott írásból megtudhatjuk, mi történt (illetve mi nem történt) februártól júliusig a LézerSzínház ügyében.

Az 2005. augusztus 6-án megjelent "A szúrt fények társasága, avagy: Miért akarja a TIT eltávolítani a Lézerszínházat a Planetáriumból?" címû oknyomozó riport megpróbál magyarázatot találni a teljesen logikátlannak tûnõ eseményekre.

Mindazoknak, akik segíteni tudnak, vagy érdeklõdnek az események mögött felsejlõ okok iránt, összeállítottuk a részletes "történetet" és a történet hátterét bemutató "dokumentumok" gyüjteményét, amelyek egyszerûen etölthetõk a megnyitott oldalról.

Információs oldalunk címe: www.lezerszinhaz.hu/tit/

***

Multimédia Stúdió

Az õsemberek óta mindenki, még a mai - városokban felnõtt - gyerekek is szívesen melegszenek hûvös nyári estéken egy tábortûz mellett. A lobogó tûz fényei, a pattogó zsarátnok szikrái órákon át képesek lekötni figyelmünket. Ez a varázslatos érzés kerítette hatalmába azt a kis csapatot is akik a '70-es években képzõmûvészként találkoztak lézerfény csodájával. Annyira szépnek találták a látottakat, hogy egyszerûen nem bírták ki, hogy azt ne mutassák meg másoknak is.

A lézer-fény csak bonyolult és nagyon magas mûszaki színvonalú berendezések sokaságával vált megmutathatóvá. Ezért kellet egy hely, ahol a legkorszerûbb technikai ismeretek iránt fogékony mûszakiak és a különös mûvészeti hatásokra érzékeny mûvészek egy közös cél megvalósításán gondolkodhatnak. Az elektronikus zenei kísérletekben járatos zenészek, a szín és térformák hatásait tanulmányozó képzõmûvészek, a multivíziós vetítéstechnika eszköztárát is használni képes fotómûvészek, a animációs technikát ismerõ alkalmazott grafikusok, az üvegmûvesség rejtelmeiben is eligazodó iparmûvészek találkoztak fizikusokkal, matematikusokkal, számítógépes programozókkal, villamosmérnökökkel és gépészekkel. Az igazi csoda az volt, hogy megértették egymást. Az akkor létrehozott mûvészeti mûhely ma Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület néven fogja össze a különféle mûvészeti és technikai mûfajok képviselõit.

A zene, a képzõmûvészet és a lézer-fény találkozásából nemcsak új technika, de egy új elõadói formanyelv született. A fénymûvészeti csoport vezetõje, Hegedüs György szerint: "Az emberek õszintén vágynak az absztrakcióra.. A TV, a mozi, az újságok üzenete, a mindennapos történetek a tudat felszínére hatnak... A LézerSzínház elõadásai tulajdonképpen nem szólnak semmirõl... Ez itt mind absztrakció - és mégis!... - a látvány érzékeinken át érzelmeinkig hatol.... A XX. század elvont mûvészi tendenciái a multimédia sajátos elõadásmódja segítségével találnak utat a nézõkhöz a budapesti Planetáriumban..."

25 év

A LézerSzínház alkotóközössége legelsõ premierjét a "Lézerofóniát", 1980 áprilisában mutatatta be a népligeti Planetáriumban. Az elmúlt közel 25 évben bemutatott 47 fényjátékot közel 700 ezer nézõ láthatta. A LézerSzínház - mindmáig az európai kontinens egyetlen állandó fényszínháza - 1983-tól folyamatosan mûködik Budapesten. A társulat rendszeresen tart bemutatókat külföldön is, ahol nagyméretû tömegrendezvényeken, sokezres nézõsereg elõtt mutatják be programjukat. A legtöbb hazai nagyváros is találkozhatott már a LézerSzínház "varázslatos fényeivel".

A repertoár legnépszerûbb darabját az "Egy óra Pink Floyd" eddig több mint 100 ezren látták a Planetáriumban. Az "ezüstérmes" Mike Oldfield zenei életmûvét feldolgozó elõadásnak, "mindössze" 95 ezren nézõje volt. A legsikeresebb darabok 885, illetve 590 elõadást éltek meg, eddig.

A LézerSzínház komolyzenei sorozatában Beethoven-tõl Krisztof Penderecky-ig igen sok klasszikus szerzõ mûvei "váltak láthatóvá". E mûfaj sikerdarabjának, Carl Orff: Carmina Burana oratórium multimédia feldolgozásának, eddig több mint 25 ezer nézõje volt. Hasonló siker volt "Az egy kiállítás képei", vagy a Beethoven: "Eroica" címû lézer-fénykoncert is.

A LézerSzínházat a technikai mûvészetek iránt érdeklõdõ fiatal mûvészek és mûszakiak alapították. Az elmúlt években több generáció nõtt fel ebben az alkotóközösségben. Sokan közülük önállóan, vagy más közösségben a azóta is lézerfény bûvöletében élnek. 25 évvel ezelõtt egy mûfaj született. Most - a hagyományteremtés szándékával - szeretnénk egybe gyûjteni azokat az alkotókat és közösségeket, akik fény-mûvészet különféle területein hasonló célokat követve hoznak létre látványos programokat.

Az elõadások létrejöttében közremûködõk:

Dara Viktor hangmérnök
Balczer Sándor lézerista (interferencia)
Nagy Kálmán lézerista (sugárjáték)
Rakoncza Péter lézerista (interferencia)
Nagy János lézerista (sugárjáték)
Fujkin István animációk
Hadházi Kata animációk
Dorcsinecz János animációk
Vágó Zoltán animációk
Braun Gábor számítógépes technika
Acsay András számítógépes technika
Kalcsú Attila számítógépes technika
Dorcsinecz Balázs és Szücs Péter technikus
Wieser János mûszaki igazgató
Hegedüs György rendezõ

------------------------------------------------

Lézer Fesztivál

2005 áprilisában az egyhetes "I. Lézer Fesztivál"-on, naponta más-más csoportok által készített lézer-show várja majd a fénymûvészet szerelmeseit a népligeti Planetáriumban. A késõbbiekben, szeretnénk a legsikeresebb európai, ázsiai és amerikai lézer-show mûvészeket, illetve programjaikat is meghívni a minden évben hasonló idõpontban szervezõdõ fesztiválra.

Pályázat

A LézerSzínház munkatársai ebben az évben fejlesztették ki azt a számítógépes programot, amivel az Internet közismert animációs technikái, egyszerû módon alakíthatók át a lézer-vetítés speciális igényeihez. Így lehetõség nyílt arra is, hogy nyilvános pályázatot hirdessünk a legötletesebb számítógépes animációk készítõinek. A pályázat legsikerültebb darabjait, a következõ évad bemutatóiban láthatja majd a közönség.

Világzene Magyarországról

Új bemutatók elõkészítése is megkezdõdött a színház 2004/2005-ös évadjában. A LézerSzínház "világzene" sorozata több világrész bejárását követõen közép-Európába látogat. A Magyarországon élõ nemzetiségek - sok évszázados hagyományú - autentikus népi tánc-zenéje kel életre a Planetárium csillagfényes égboltja alatt.

A jövõ - Gömb-mozi Budapesten?

A vetítés-technika új lehetõségeinek folyamatos bõvülése tette lehetõvé, hogy a Planetárium kupoláját teljesen beborító, 360 fokos panoráma gömb-mozi fejlesztését kezdje meg a Multimédia Stúdió. A reményteljes kísérletek nyomán, újabb különleges színfolttal gazdagodhat az egyre színesebb budapesti program kínálat. A valóságos térben rögzített képeket számítógépes grafikai elemekkel kombinálni képes vetítõ-rendszer különleges látásmódjával mutathat be kevesek számára ismert helyeket, ter-mészeti-, vagy mûvészeti csodákat. A Gömb-mozi elsõ elõadásait leghamarabb 2006 elsõ felében láthatjuk a Planetáriumban.

Tánc-koncert

Egy újabb fogalmi zûrzavar közeledik Budapesthez! Eddig voltak zeneszerzõk, akik zenét szereztek. Elõadók, akik a hangszereiken elõadták e mûveket. Voltak tánc- és fény-mûvészek, akik mozgással, színekkel és fényekkel segítették felszínre törni a zenében rejtõzõ varázslatos erõt. A LézerSzínház megpróbálja újra fogalmazni e szerepeket! Egy speciális lézer-vetítõt fejleszt a társulat. A vetítõ különlegessége, hogy miközben fénysugarakat vetít, érzékelni is képes a sugarakhoz érõ tárgyat, vagy embert. Így a sugarak, - mint egy számítógéppel összekötött hangszer billentyûzete - képesek megszólaltatni a hozzájuk rendelt hangokat. Ez a fény-hangszer egy színpad méretû térben is mûködhet. Így válik lehetõvé, hogy egy zenemû elõadását egy, vagy több tánc-mûvész saját testével irányítsa. Ha létezik tökéletes összhang...

Az alapötlet kortárs képzõmûvészektõl származik, a kísérlet megvalósításán a kortárs zene és a táncmûvészet fiatal kiválóságai dolgoznak. A próbák a jövõ év tavaszán indulnak.

WEB

A LézerSzínház az elsõk között hozta létre információs oldalait az interneten. A www.lezerszinhaz.hu cím mögött sok információ található a LézerSzínház elõadásairól, a technikai háttérrõl. 2005-ben indítjuk el az elektronikus jegyértékesítést. Az internetes elõvétel beindításával az eddig kizárólag iskolai csoportok számára biztosított kedvezményes jegyvásárlás lehetõsége kiterjeszthetõ lesz minden LézerSzínház látogató számára.

Sajtó információk

Jelen összeállításunk letölthetõ a www.lasertheater.hu/sajto.pdf és a
www.lasertheater.hu/sajto.doc címrõl is.

Fényképek

A LézerSzínház elõadásairól készített és illusztrációként szabadon felhasználható fényképek letölthetõk:

a www.lasertheater.hu/sajtofoto.htm címrõl, vagy innen:

1. www.lasertheater.hu/lezerfoto_01.jpg
850x448 pixel 207kb (1.1Mb)

2. www.lasertheater.hu/lezerfoto_02.jpg
640x523 pixel 284kb (1Mb)

3. www.lasertheater.hu/lezerfoto_03.jpg
640x630 pixel 462kb (1.2Mb)

4. www.lasertheater.hu/lezerfoto_04.jpg
640x716 pixel 413kb (1.4Mb)

5. www.lasertheater.hu/lezerfoto_05.jpg
679x2480 pixel 189kb (5Mb)