MULTIMEDIA STUDIO

Az elsô magyarországi lézer-multimédia 1980-as bemutatója óta a LézerSzínház elôadásainak mûködtetôje a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület budapesti fiatalokból álló közössége.

A programok megvalósításában közösen dolgoznak a kepzô- és iparmûvészet, a zene, a fotó- és video-mûvészet képviselôi a legfejlettebb csúcstechnika mérnökeivel.


ABOUT THE MULTIMEDIA STUDIO

Since the first laser-multimedia show in Hungary in 1980 the LaserTheater is run by a group of young people the Multimedia Studio. The representatives of the Fine Arts, the Applied Arts, the art of music, photography and video work on the new programmes, together with the engineers of the highest technology.


Színházunk üzemeltetõje a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület (MMS), melyet a fénymûvészet iránt elkötelezett mûvészek, technikai szakemberek alapítottak 1989-ben. Az Egyesület 2002-tõl közhasznú mûvészeti egyesületként tevékenykedik.

Az Egyesület a LézerSzínház mûvészeti programjainak megvalósítása és a széles közönség számára történõ bemutatása mellett innovatív technológiák kutatásával, fejlesztésével, valamint kulturális programokhoz technikai jellegû szolgáltatások biztosításával teremti meg mûködésének financiális hátterét. Fejlesztési programjaink eredményei biztosítják a LézerSzínház fejlõdésének mûvészeti, technikai és financiális hátterét. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint Egyesületünk tevékenységének 25-30%-t teszi ki a LézerSzínház mûködésének biztosítása.

Az elmúlt 31 évben - a 49 bemutatott darabot, több mint 680.000 nézõ láthatta a Planetáriumban megtartott elõadásainkon.

Színházunk 1981-tõl Budapest kulturális és idegenforgalmi kínálatának állandó színfoltja. A multimédia, - mint sajátos mûvészeti nyelv - kiváló lehetõséget biztosít kizárólag a zene és a fény kölcsönhatásaira épülõ elõadások bemutatására.


Az Egyesület napi munkáját öt tagú Elnökség és az egyesület Elnöke irányítja. Tevékenységük munkatervét, az eredményekrõl készült beszámolókat és Közhasznúsági Jelentéseit az Egyesület évente tartott Közgyûlése fogadja el.

 

[Back]